MPN Sermons

Sunday 2th November 2021

28 November 2021

Presented by Rev Stewart Birse


Sunday 21st November 2021

20 November 2021

Presented by Rev Stewart Birse


Sunday 14th November 2021

Sunday 14th November 2021

12 November 2021

Remembrance Sunday service led by Rev Stewart Birse


Sunday 7th November 2021

06 November 2021

Service led by Rev Stewart Birse


Sunday 31st October 2021

30 October 2021

Service led by Rev Alistair Morrison


Sunday 24th October 2021

23 October 2021

Service led by Rev Alistair Morrison


Page 1 of 59